** อีเมล์แจ้งรหัสผ่านใหม่ ถ้าไม่มีในหน้ากล่องข้อความเข้า (Inbox)
อาจอยู่ในเมล์ถังขยะ (Junk) กรุณาตรวจสอบด้วยนะคะ **